Όροι Χρήσης

Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί μας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας www.shoppable.gr πρέπει να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις καθώς όλες οι συναλλαγές διέπονται από αυτούς και η συναλλαγή σας μαζί μας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων αυτών.

1. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ελληνικό δίκαιο ενώ η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι τροποποιήσεις των όρων δεν καταλαμβάνουν τις παραγγελίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των περιεχομένων που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος αναφορικά με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος που διαθέτει, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η επιχείρηση και το ηλεκτρονικό της κατάστημα δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για  τεχνικά προβλήματα, που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά τη διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Shoppable.gr. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Shoppable.gr ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Shoppable ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της shoppable.gr και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα αυτή και στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

5. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας απαγορεύεται να χρησιμοποιούν αυτή και το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, άδικο, εμπαθές, παραβιάζει απόρρητο οποιουδήποτε άλλου προσώπου, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η Shoppable λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια στις συναλλαγές σας. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ασφαλείς και απόρρητες και τηρείται το απόρρητο των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή στη Shoppable.gr είναι εμπιστευτικές και γίνεται χρήση τους μόνο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών και για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του  www.shoppable.gr  και για να κάνετε παραγγελίες προϊόντων της επιχείρησης, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, τον αριθμό του τηλεφώνου σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η επιχείρηση τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που δώσατε και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

Τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών εισάγονται αποκλειστικά στο ασφαλές περιβάλλον του paypal και τις πλατφόρμας των συνεργαζόμενων τραπεζών, ενώ η επιχείρηση δεν κρατάει κανένα απολύτως στοιχείο αυτών.

Αν μας παρέχετε προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου, φέρετε την ακέραιη ευθύνη να έχετε ενημερώσει το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με τη χρήση των στοιχείων του και να έχετε εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεσή του ότι οι πληροφορίες αυτές δίδονται για τους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, εμείς διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία του τρίτου προσώπου εφόσον υπάρξει ανάγκη ταυτοποίησης οπουδήποτε στοιχείου της μεταξύ μας σύμβασης.

Με την αποδοχή των όρων αυτών, μας εξασφαλίζετε ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ορθά, αληθή και ακριβή και δεσμεύεστε να μας γνωστοποιήσετε, χωρίς καθυστέρηση, οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση αυτών. Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στον ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εξαιτίας της παροχής λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στα πεδία εγγραφής, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη και δεν αποκλείεται να προκύψει συνακόλουθη ευθύνη σας για αποζημίωση.

8. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα χαρακτηριστικά των πωλούμενων προϊόντων μπορείτε να τα πληροφορηθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας.

Η επιχείρησή μας μεριμνά για την άμεση και έγκαιρη ενημέρωσή σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μας. Η επιχείρησή μας δεν δίνει κανενός είδους εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των εμφανιζόμενων στην ιστοσελίδα προϊόντων, εγγυάται όμως την ενημέρωσή σας για τη μη διαθεσιμότητα κάποιου από τα αγορασθέντα προϊόντα. Η συναλλαγή θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε μόνο μετά την αποστολή έγγραφης ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η εκτέλεση κάποιας παραγγελίας - συμπεριλαμβανομένου και του λόγου της μη διαθεσιμότητας του προϊόντος- έχουμε δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε και να μην την εκπληρώσουμε, σε περίπτωση που έχει ήδη εισπραχθεί το τίμημα θα σας επιστραφεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

9. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί. Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανοί τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Η διαδικασία για την πραγματοποίηση της παραγγελίας μέσω του e-shop ξεκινάει με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης. Μέσω του διαδικτυακού τόπου θα ενημερώνεστε από την επιχείρηση πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, την ποσότητα (η οποία δεν μπορεί να είναι πέραν του ενός προϊόντος καθώς κάθε προϊόν είναι μοναδικό κομμάτι), τις δαπάνες μεταφοράς, τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης. Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, θα λαμβάνετε στο e-mail  σας αντίγραφο της παραγγελίας.

Αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του συμφωνημένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail. Η επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας ωστόσο θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. H επιχείρηση αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης διέπονται από την ελληνική νομοθεσία ενώ αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.